Details

Dyma gyfle i weld Martyn Geraint yn cyflwyno ei sioe boblogaidd i'r teulu oll Bydd y plant wrth eu boddau yn canu, dawnsio a chwerthin gyda Martyn wrth iddyn nhw adnabod anifeiliaid y fferm a'r jwngl - a phwy ? wyr, falle fyddwch chi'n teimlo fel ymuno yn yr hwyl hefyd?! Beth am i'ch plant ddod ? thegan o anifail neu hyd yn oed wisgo gwisg anifail ar gyfer y diwrnod mawr?! Yn addas ar gyfer plant 2 - 8 oed ac oedolion 18 - 118! A Welsh-language show about animals, for children and their families - bring a soft toy!

CORONAVIRUS: All UK venues closed on 16th March 2020, restrictions were lifted on 19th July 2021. Please note that iUKTDb archive listings between March 2020 and July 2021 may not be accurate as we did not receive details of all rescheduled and cancelled shows.

Archive listings for Antur Yr Anifeiliaid

Work type: Kids show.

Other listings

21 Apr 12Theatr Clwyd, Mold :: V810
listing details L01104102411

© Dynamic Listing Ltd, UK
1995-2022
PRIVACY and GDPR
Listings powered by Dynamic Listing Ltd
Multidomain certificate installed