Details

Dyma gyfle i weld Martyn Geraint yn cyflwyno ei sioe boblogaidd i'r teulu oll Bydd y plant wrth eu boddau yn canu, dawnsio a chwerthin gyda Martyn wrth iddyn nhw adnabod anifeiliaid y fferm a'r jwngl - a phwy ? wyr, falle fyddwch chi'n teimlo fel ymuno yn yr hwyl hefyd?! Beth am i'ch plant ddod ? thegan o anifail neu hyd yn oed wisgo gwisg anifail ar gyfer y diwrnod mawr?! Yn addas ar gyfer plant 2 - 8 oed ac oedolion 18 - 118! A Welsh-language show about animals, for children and their families - bring a soft toy!

Archive listings for Antur Yr Anifeiliaid

Work type: Kids show.

Other listings

21 Apr 12Theatr Clwyd, Mold :: V810
listing details L01104102411

© Dynamic Listing Ltd, UK
1995-2019
PRIVACY and GDPR
Tickets by SeatChoice
Listings powered by Dynamic Listing Ltd

Developed and Maintained by RMJIold

Cookies in Use