Details

Dau Farchog drwg. Un Castell anarferol. Un Dywysoges hyll, heb son am bryfetach afiach...o r chwilod duon...i bryfed milain a chynrhon...a thraed brogaod! A fydd y ddau Farch yn llwyddo yn eu menter i farchogaeth dros y bont a dianc o r castell, neu a fydd y ddau yn gorfod ufuddhau i fywyd unig ymhlith muriau oer y Castell? Sioe yn llawn hwyl ac antur wrth i Al ac Ant frwydro am ryddid a brwydro i fod y mwyaf golygus, mwyaf dewr a mwyaf difyr - Heb son geisio creu Hylif Harddwch i achub y Dywsoges hyll! Sioe addas i deuluoedd, plant a myfyrwyr a holl ddilynnwyr brwd cyfresi ?Stwffio a?Stwnsh ar S4C.

CORONAVIRUS: All UK venues closed on 16th March 2020, restrictions were lifted on 19th July 2021. Please note that iUKTDb archive listings between March 2020 and July 2021 may not be accurate as we did not receive details of all rescheduled and cancelled shows.

Archive listings for Al ac Ant

Work type: Performance.

Other listings

21 Sep 11Pavilion Theatre, Rhyl :: V813
listing details L1129978406

© Dynamic Listing Ltd, UK
1995-2022
PRIVACY and GDPR
Listings powered by Dynamic Listing Ltd
Multidomain certificate installed